La fereastră

Dincolo de prezent este trecut sau viitor.
Trăim cu nostalgie sau cu speranţă.
Trăim din amintiri sau din inerţie.
Prea puţin trăim însă simplu.

Prezentul atârnă de cele mai multe ori
ca o piatră de viaţa noastră…
Se zbate între mocirla sau parfumul trecutului
şi nădejdea sau teama viitorului.

Rătăciţi într-o cameră cu două uşi,
cei mai mulţi se căznesc să scape de prezent.
În spatele celor două uşi se află inevitabil
trecutul sau viitorul.
Puţini sunt cei care se opresc în dreptul ferestrei
pentru a admira peisajul.