Aş vrea să fiu…

Uneori, aş vrea să fiu sângele
care-ţi colindă trupul.

Alteori, aş vrea să fiu pătura
care te-nveleşte noaptea când dormi.

Câteodată, aş vrea să fiu părul
care te mângâie uşor pe obraz.

Întotdeauna, aş vrea să fiu visul
care te binedispune.